Incorpora una gran base de dades de codis postals 
Si el teu negoci o empresa disposa de diversos punts de venda o delegacions comercials ara podràs unificar els estocs, comandes i facturació d'una forma molt òptima.

A més el nostre programa de facturació en línia et permet conèixer el rendiment de cada delegació i l'assignació de comissions per cada grup d'usuaris .

Delegacions i punts de venda

Depenent de la llicència d'ús que adquireixis del nostre programa de gestió comercial podràs donar cobertura a tants usuaris com calgui, recorda que a més dels paquets amb un nombre d'usuari determinat sempre podràs adquirir de forma unitària tants usuaris per a l'aplicació com la teva empresa necessiti a un preu més que econòmic.

Pots assignar un grup d'usuaris a cada delegació o punt de venda per posteriorment poder generar informes comercials.

Càlcul de comissions

El càlcul de comissions es realitza mitjançant la opció Els meus documents aquesta funció com la gran majoria de funcions de rang administratiu del programa de gestió només són accessibles per un determinat grup d'usuaris assignats per l'administrador del programa.