Exporteu els vostres factures cap a altres programes 

Unificar l'estoc serà més fàcil que mai gràcies a que tots els usuaris de l'aplicació de gestió accedeixen sempre a la base de dades central encara que un es trobi a la Xina i l'altre a Espanya.

El descompte d'estoc es realitzarà al moment per molts punts de venda que tingui el teu negoci. L'estoc global s'actualitza automàticament cada segon.

Stock en temps real

Aquesta unificació et permetrà també tenir l'estoc de la web sincronitzat amb l'estoc dels teusmagatzem i dels teus punts de venda físics, ja que realment tots accedeixen a la mateixa base de dades d'articles.

L'inventari de material ara serà molt més fàcil de quadrar, si et demanen un material podràs saber en què botiga o magatzem es troba sense necessitat de perdre temps realitzant trucades per preguntar sobre l'estoc de determinat producte entre tots els punts de venda.

Reserves de productes

Aquesta funcionalitat és opcional, totalment activable per configuració i et permet reservar productes en determinades ocasions, per exemple realitzar una reserva quan no hi ha estoc físic d'un determinat producte o davant d'un article nou del que ja hi ha demanda per part dels clients i que arribarà als magatzems en pocs dies.

Avís d'estoc trencat en comandes

Quan un usuari està realitzant un document nou, el sistema de gestió comercial supervisarà l'estoc de tots els magatzems, avisant en temps real de l'existència o no d'aquesta referència de producte en magatzem.

Quan s'actualitza l'estoc?

El stock s'actualitzarà quan tu vulguis, és a dir, quan l'usuari amb rang d'administrador decideixi mitjançant la configuració prèvia de l'aplicació on es decideix si es poden reservar o no productes i en quin moment es reserva, per exemple:

  • Es reserva al realitzar una comanda
  • Es reserva en realitzar un pressupost

També es configura el sistema per dir en quin moment es descompta l'estoc del magatzem:

  • Descomptar al realitzar la comanda
  • Descomptar al facturar
  • Descomptar en enviar la comanda
  • No descomptar, es tracta d'un servei

Aquesta última opció és idònia per a empreses de serveis o per a determinats articles dels que no es té un estoc, per exemple:

Hores de servei tècnic, desplaçaments, etc.