Que fàcil és reclamar un impagament amb un sol clic del vostre ratolí 

La gestió de magatzems amb el nostre programa de gestió comercial en línia és molt fàcil, a més invOOice.com permet gestionar més d'un magatzem, des d'un únic magatzem a 99 magatzems.

La gestió de magatzem es pot desactivar per configuració si la teva empresa no necessita gestionar el magatzem.

La gestió de magatzem a invOOice.com

La gestió de magatzem és un conjunt de processos que permet gestionar tots els productes que tenim en magatzem. Des d'aquesta secció podrem donar d'alta un producte en el nostre catàleg fins a conèixer l'estat d'una comanda, saber si s'ha donat l'ordre a magatzem per a que es prepari la comanda, si s'està preparant en aquest moment i fins i tot si la comanda ja ha estat enviat al client. A més la nostra aplicació de facturació en línia invOOice.com permet la creació i manteniment de més d'un magatzem.

El nostre programa de facturació en línia invOOice.com et permet disposar de diferents magatzems de manera que quan es necessita prepapar una comanda el sistema ens pot informar de la ubicació exacta de cadascun dels productes en qualsevol dels nostres magatzems, disposem d'un magatzem dues o fins i tot més. És un sistema ideal per a la gestió d'empreses Multimagatzem amb diferents delegacions o botigues acostumades a compartir gènere entre magatzems com cadenes de sabateries, botigues de roba, etc.

La gestió de magatzems es realitza des de la finestra Magatzem de l'aplicació:

En aquesta finestra es disposa de diferents subpestanya la primera és el sistema d'ajuda assistida per a la preparació de comandes, un procés es troba explicat amb una major profunditat en la secció Gestió de comandes

Famílies i subfamílies de productes en magatzem

A més de les subpestanya comentades anteriorment dins del grup d'opcions de magatzem comptem amb les pestanya de Famílies i Productes on donarem d'alta les subfamílies de productes.

De forma aclaridora i general direm que les famílies són agrupacions lògics de productes que permeten que els clients coneguin quin tipus de productes comercialitza la nostra empresa, les famílies de productes no són tangibles, els productes que agrupen no tenen perquè estar junts en magatzem, tan sols es tracta d'una agrupació lògica que s'utilitza per exemple en la pàgina web o en qualsevol catàleg de productes de la nostra empresa.

Catalogar productes en magatzem

La següent subpestanya és la secció on el nostre programa de facturació en línia permet crear i mantenir els productes que tenim en el catàleg, aquí trobarem tots els productes que la teva empresa comercialitza, tinguem estoc o no en magatzem.

Els productes poden estar en diferents estats, des dels estats de pròximament on un producte encara està per arribar al nostre magatzem, passant pels productes amb estat de creació quan encara ens falten preus de venda del producte o qualsevol altre detall així com també els productes obsolets ja descatalogats del magatzem, per demanar més informació sobre el procés de creació de productes visita la secció Catalogar productes

Fer una comanda a proveïdors

Les comandes a proveïdors no es fan des de la venda de gestió de magatzem, sinó des de la pestanya de proveïdors, pel que per a realitzar una comanda a un proveïdor hauràs d'adreçar primer al menú principal i seleccionar "Proveïdors"

El funcionament d'una comanda a un proveïdor és pràcticament el mateix que el de prendre nota d'una comanda d'un client, amb l'excepció que haurem d'actualitzar sempre els preus a mà perquè s'actualitzin periòdicament els preus de cost a la fitxa de producte

Tota la informació sobre aquesta secció en Comprar a proveïdors

Entrar productes en magatzem

El material entrarà en el nostre magatzem quan després de rebre la mercaderia i comprovar cada partida amb el full comanda realitzat a proveïdor en pantalla premem sobre l'opció, "Entrar a stock", automàticament nostre magatzem quedarà actualitzat amb les quantitats existents a la comanda.

Trobar productes en magatzem

Aquesta és una de les funcions més avançades del nostre programa de facturació en línia. Prèviament a poder ser utilitzada haurem de crear els magatzems en el nostre programa, per definir un magatzem a invOOice.com haurem d'accedir a la secció ubicacions.

La primera columna amb el text "AL" ens mostra el magatzem on es troba, podem disposar d'un màxim de 24 magatzems, el nom dels magatzems sempre serà una lletra, sent el primer magatzem la lletra A, el segon magatzem la lletra B i així successivament fins al darrer magatzem que disposem.

Per continuar amb la ubicació disposarem de dues dades més, imagina una prestatgeria on el segon dada, el del camp anomenada "Col" d'ens mostra la columna o filera vertical a la prestatgeria on es troba el producte, finalment l'última dada d'aquest grup de tres ens indicarà la filera horitzontal o alçada en què es troba el producte.

Potser costa una mica comprendre el sistema d'ubicacions no obstant en la pràctica s'entén en menys de dos minuts i un cop entès permetrà que el programa de gestió comercial ens informe d'on es troba el producte d'una forma molt ràpida.

Desactiva la gestió de magatzems

En determinades ocasions una empresa pot no desitjar disposar d'aquesta funcionalitat de gestió de magatzem per exemple una empresa de servei que no comercialitza productes tangibles sinó servei que es facturen en horar, pots deixar aquesta secció sense utilitzar o millor ocultar perquè no aparegui i altres treballadors puguin perdre's en ella, per desactivar la gestió de magatzem un usuari d'administració ha d'especificar en les opcions de configuració de l'aplicació de gestió comercial.