Enviar pressupostos i factures sense sortir de la gestió 

La gestió d'usuaris permet crear diferents usuaris per tal que en tot moment tinguis el control de l'aplicació i del teu negoci.

Podràs saber qui ha creat un client, qui ha realitzat una comanda, qui ho ha facturat, qui ha preparat el material i ha enviat la comanda al client i fins i tot arribat el cas que persona de comptabilitat ha reclamat el pagament de la factura.

Els usuaris

Depenent de la llicència d'invOOice.com que adquireixis gaudiràs d'un determinat nombre d'usuaris i grups d'usuaris en l'aplicació.

Cada usuari de l'aplicació pertany a un grup d'usuaris, heretant els permisos o privilegis d'aquest grup, però l'usuari d'administració pot atorgar determinats permisos especials a un usuari en concret . En altres paraules en crear un usuari i afegir-lo a un grup aquest té determinats permisos, permisos que es poden modificar manualment per cadascun dels usuaris, obtenint així una flexibilitat total.

Els grups de usuaris

Els grups d'usuaris de l'aplicació de gestió comercial tenen predefinits determinats drets, permisos o privilegis en l'aplicació.

Un privilegi és per exemple la possibilitat d'editar clients o no, altre seria l'accés a determinades seccions del programa de facturació, com ara comptabilitat, etc.

Aquests drets són definibles per i per a cada grup d'usuaris.

Per norma general el grup de usuaris d'administració sol estar integrat únicament per un o dos usuaris, per exemple el gerent i l'encarregat.