Dins de cada document pots deixar observacions 
El cobrament d'impagats és un dels punts més crítics per a qualsevol empresa. Per aquest motiu el programa de gestió comercial i facturació onlineinvOOice.com incorpora processos que ajuden a gestionar el cobrament de les factures vençudes.

En altres paraules, invOOice.com genera un email automàtic cap teus clients morossos amb un sol clic de ratolí .

Reclamació Impagats

La secció de Comptabilitat compta amb diversos apartats que ens permetran llistar les factures generades acotats per dates, clients, imports, etc. d'una forma molt flexible gràcies al panell de control que hem implementat en aquesta secció comptable i que et mostrem a continuació. Pulsa sobre la imatge per veure a pantalla completa.

A més la secció de comptabilitat del programa de gestió comercial compta amb diverses sub-pestanyes per a l'accés directe a diferents seccions, d'aquesta manera les tasques més habituals com conèixer les factures vençudes, la previsió de ingressos, les transferències i els girs seran qüestió d'un sol clic de ratolí:

Ara anem ha veure amb més deteniment la reclamació de factures impagades, per a això hauràs d'entrar a l'apartat Factures vençudes, a continuació et mostrem la part superior del·llistat, si vols veure la imatge a mida completa recorda que només has de fer un clic sobre la imatge per tal que aquesta s'ampliï:

Com podràs observar en aquest llistat tenim les següents columnes de dades començant per la part esquerra:

Columna document (expressada com a Doc)

Aquí ens apareix el nombre de document que l'aplicació a donat al document posicionant una lletra "f" davant del nombre si es tracta d'una factura. La numeració de factures, pressupostos, albarans i comandes es pot programar en el panell d'administració a la secció de comptadors.

Número de client (símbol de comodí o #)

En aquesta columna del·llistat de factures vençudes ens apareix el número de client, si deixem el punter del ratolí sense moure'l sobre ell ens apareixerà un requadre emergent amb el nom complet del client i si premem sobre el nombre de client anirem a la fitxa del client per poder conèixer més detalls del client així com les observacions i anotacions que el client tingui a la seva fitxa.

Data de comanda (Fpedido)

En aquesta columna ens apareixerà la data en què va ser creat el document o comanda.

Si el document ha estat creat durant el dia d'avui ens apareixeria l'hora de la seva creació en lloc de la data.

Data de factura (Ffactura)

Aquí tindrem la data en la que ha estat facturat, al igual que en el cas de la data de comanda, si el mateix s'ha realitzat durant el dia en curs l'aplicació de gestió comercial ens mostrarà l'hora a la que s'ha realitzat en lloc del dia mes i any.

Data d'enviament (Fenvío)

La data en que la comanda o producte ha sortit del magatzem, tingueu en compte que aquesta data només apareixerà per a aquelles empreses que treballin amb material físic, per exemple si es tracta d'una empresa de serveis aquest camp estarà buit o bé es podria utilitzar per mostrar la data en la que es va completar el servei.

Estat del pagament (Pagament)

En aquesta columna es mostrarà l'estat del pagament, en color vermell si la factura està vençuda i impagada.

Total impostos inclosos (Total i / i)

En aquesta columna se'ns mostrarà el total del document amb l'IVA inclòs.

Usuari

L'usuari que va realitzar la factura al client.

Dies vençut (Ddías)

Aquí se'ns informa dels dies que han transcorregut des de la data de venciment de la factura.

Accions

En aquesta columna disposem de diferents icones que permeten realitzar diferents accions com ara:

  • La icona de Llupa ens portarà fins el document dins de l'aplicació.

  • La icona de PDF ens mostrarà el document en format PDF.

  • La icona amb forma de full de paper ens mostrarà una relació amb totes les accions que s'han realitzat sobre aquest document, és a dir, quan va ser enviat, quan i per qui ha estat reclamat, és el que anomenem el control de la relació amb el client o CRM< /li>

  • El botó amb una icona en format de sobre o carta ens permet enviar al client un e-mail automàtic basat en plantilles recordant-li que ha d'efectuar el pagament de la factura. Si aquesta icona es troba en color vermell ens indicarà que no existeix cap contacte relacionat amb aquest client que tingui una adreça de correu electrònic completa i que per tant no podem enviar documents per correu electrònic.

 

  • La darrera icona, serveix per verificar factures cobrades, prement marcarà la factura com verificada si ho tornes a prémer aquesta quedarà novament com a no verificada, verificar les factures serveix per marcar les factures una vegada un determinat rebut bancari ja ens apareix en el nostre compte corrent i no pot ser retornat pel client, o bé quan una transferència bancària ens arriba físicament al nostre compte bancari.


A continuació un vídeo que mostra el procés de reclamació d'una factura vençuda: